Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt kurs

Fjernundervisningskurs i ressursforvaltning

Institutt for geografi tilbyr i samarbeid med etter- og videreutdanningen et nytt nettbasert kurs på i ressursforvaltning.

Main content

Kurset blir undervist på engelsk og er åpent for både norske og internasjonale søkere. Kursstart er 1. februar 2013 og er på 10 studiepoeng. Søknadsfrist er 10. januar 2013.

Gjennom kurset lærer studentene å løse problemstillinger relatert til ulike naturressurser. Læringsmetoden er interaktiv med bruk av animasjoner, simulatorer, simuleringsmodeller, spill som involverer flere spillere samtidig samt videoer.

Professor Erling Moxnes er kursansvarlig og han har utviklet kurset i samarbeid med eksperter fra USA, Sveits og med hjelp fra SEVU, Senter for etter- og videretutdanning.

Utviklingen av prosjektet har blitt delvis finansiert av NOU (Norway Opening Universiteties) og NUV (Norgesuniversitetet).

Kurset er ikke åpent for søkere som allerede har studierett ved UiB.

For mer informasjon: