Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

-Hvorfor støtte forskning?

Spørsmålet om hvordan forskningskroner best kan anvendes diskuteres i ny kronikk.

Main content

Professor Eirik S. Amundsen, Institutt for økonomi, har sammen med sine formannskollegaer i De Økonomiske Råd publisert en kronikk i den danske avisen Jyllandsposten.

I kronikken argumenteres det for at det er viktig med offentlig støtte til forskning, fordi det kan øke produktivitet og velferd på langt sikt. Men støtten gis noen ganger ut fra feile argumenter om hvorfor forskning i det hele tatt skal støttes. Det kan føre til en uhensiktsmessig anvendelse av forskningskronene. Et eksempel på dette er den økte og mer næringsrettede støtte til bedrifters energiforskning.

Kronikken baserer seg på analyser presentert i publikasjonen Økonomi og Miljø – 2011 fra De Økonomiske Råd. Selv om kronikken retter seg mot danske forhold, må argumentene som fremsettes i høy grad også sies å være relevant for diskusjonen om forskningsstøtte i Norge.