Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny konferansepublikasjon

The Practice of Enterprise Modeling

Andreas L. Opdahl har redigert boken The Practice of Enterprise Modeling sammen med professorene Paul Johannesson og John Krogstie.

Main content

Andreas L. Opdahl er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Paul Johannesson er professor ved Universitetet i Stockholm og John Krogstie er professor ved NTNU.  Boken inneholder en rekke bidrag som tar opp hvordan modeller av vikrsomheter og deres informasjonssystemer kan brukes til å undersøke og forbedre blant annet virksomhetsprosesser og informasjonsarkitekturer.

Forlagets sider om boken

The Practice of Enterprise Modeling - LECTURE NOTES IN BUSINESS INFORMATION PROCESSING (LNBIP) - Volume 92, 2011, - Paul Johannesson, John Krogstie and Andreas L. Opdahl - DOI: 10.1007/978-3-642-24849-8- Springer Verlag