Home
Social Insurance and labour economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Røykeloven har hatt positiv innvirkning på barns fødselsvekt

En ny undersøkelse viser at etter innføringen av røykeloven har det blitt født færre barn med fødselsvekt under 1500 gram.

Main content

Det er stipendiat Julian Vedeler Johnsen som sammen med Prashant Bharadwaye og Katrine Vellesen Løken har forsket på innføringen av røykeloven i 2004 og utslag dette har gjort for mors røykevaner og barns fødselsvekt. Funnene er presentert i artikkelen "Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes" utgitt i Institutt for økonomis arbeidsnotatserie.

Forskningen er omtalt i På Høyden, i BA, Hordaland, og TV2.

Vedeler Johnsen er NFR-stipendiat ved Institutt for økonomi, og Katrine Vellesen Løken er post dok samme sted.