Home
Knowledge, politics and organization

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ny artikkel av Håkon Høst og Svein Michelsen

Håkon Høst (NIFU-STEP) og Svein Michelsen (Institutt for Adm.Org.) har publisert ny artikkel i tidsskriftet ”Søkelys på arbeidslivet.” Artikkelen omhandler utviklingen i arbeidsmarkedet for ungdom over en 14 års periode.

Artikkelen viser at nedgangen som man observerte i ungdomssysselsettingen på 1990-tallet har snudd.  Det har skjedd en kraftig økning i sysselsettingen til 17-19-åringer, hvor hoveddelen er lærlinger. Innslaget av lærlinger varierer imidlertid betydelig på tvers av bransjeområder.  Artikkelens konklusjon er at den statlig utdanningspolitikken i betydelig grad har lykkes i å strukturere arbeidsmarkedet for ungdom under 20 år ut fra lærlingordningen innen sentrale områder av norsk arbeidsliv.

Les Søkelys på arbeidslivet 3-2010

 

Artikler i det nye tidsskriftet
Ane Grete Vik
Trivsel og varsling på arbeidsplassen

Håkon Høst og Svein Michelsen
Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet – endringer fra 1994 til 2008

Marianne Nordli Hansen og Arne Mastekaasa
Reform 94 – et trendskifte i videregående utdanning?

Torunn Skåltveit Olsen og Nina Jentoft
Et liv jeg ikke valgte

Forskningstema
Anne Cecilie Bergene, David Jordhus-Lier og Anders Underthun
En introduksjon til arbeidsgeografi: Nyttige perspektiver for norsk arbeidslivsforskning?

Debatt / Kommentar
Kristin Henriksen
Introduksjonsprogrammet – en suksess?

Ole Johnny Olsen
Kvalifisering til fag og yrker. Et historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv

Søkelys på Norden
Mårten Palme
Sjukfrånvaro och social interaktion