Home
Political Organization and Multi Level Governance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Rokkan-notat 9/2010: Bjørn Breivik

Det nyeste Rokkan-notatet, 'Mål- og resultatstyring i praksis - En studie av styringsdialogen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet', er skrevet av Bjørn Breivik som nylig leverte masteroppgaven sin på samme tema ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.