Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
blogginnlegg på sosiologen.no

Metodeessay på nett

To av forskningsprosjektene på det kvalitative metodekurset SOS304 er nå tilgjengelige på Sosiologen.no

Main content

De fem masterstudentene Renate Johannessen, Cecilie Høidal, Emilie Lyssand, Marileen Hagland og Anders Ekelund har bidratt med to artikler basert på deres kvalitative forskningsprosjekter i metodekurset SOS304 på Sosiologen.no.

Renate Johannessen, Cecilie Høidal og Emilie Lyssand har studert erfaringer blant internasjonale studenter i Bergen, mens Marileen Hagland og Anders Ekelund har studert holdninger til tiggere i Bergen. Begge studiene benytter kvalitative intervju og observasjon som metode.

Sosiologen.no er en nylansert nettside som har som visjon å fremme ny forskning fra universitetsmiljøet ved UiB og være en uformell kanal for kommentarer og analyser med et lekent sosiologisk blikk. Nettsiden er driftet av Sosiologforeningen avdeling Vestlandet, men hvem som helst kan publisere og kommentere artikler og kronikker på nettsidene.