Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

Omlegging av bilavgifter

Bilbeskatningen er feilt innrettet. Avgiftene bør endres fra eierskap til bruk.

Main content

I mange land, liksom i Norge, er bilbeskatningen innrettet mot å skaffe inntekter til staten. Dette skjer gjennom høye kjøps-og eieravgifter, mens selve bruken av bil ikke er særlig høyt beskattet. Beregninger foretatt for danske forhold viser at det kan være store gevinster for samfunnet ved å legge beskatningen om fra å skaffe inntekter til staten ved høye kjøps- og eieravgifter til i større grad å skattlegge på basis av de kostnadene som bruk av bil påfører samfunnet.

 

Det er professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi som sammen med sine kolleger i De Økonomiske Råd som uttaler dette i en kronikk i Jyllandsposten 2. mai i år. Amundsen er medlem av det danske Folketingsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd".

Kronikken ligger som vedlegg til siden her.