Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvorfor dropper elektrikere ut av yrket?

Isak Lekve ved Sosiologisk institutt har gjennomført en undersøkelse for Elektroarbeidernes Fagforening og Nelfo om hvorfor så mange elektrikere dropper ut av yrket.

Main content

Isak Lekve er vitenskapelig assistent ved Sosiologisk institutt og har gjort en undersøkelse på oppdrag fra Elektroarbeidernes Fagforening og Nelfo for å finne ut hvorfor elektrikere slutter i faget.

I undersøkelsen som presenterer i dag trekker Lekve frem at yrkesutøverne opplever forventninger om å ta høyere utdanning og at forventninger til arbeidet ikke blir tilfredsstilt. Det er særlig de med en innholdsbasert arbeidsorientering som ikke finner yrket interessant nok, mens yrkesutøverne med en instrumentell arbeidsorientering derimot ikke finner yrket lønnsomt nok. Resultatene peker også på at rigide hierarkier gir lite ansvar, selvstendighet og rom for opprykk. Arbeidsbelastningen i mange bedrifter er for slitsom, i tillegg til at ledelsen i mange bedrifter er ikke flinke nok til å gi balanserte tilbakemeldinger.

Det er manko på elektrikere i Hordaland, samtidig som elektrofaget har lav gjennomsnittsalder og høy turnover, sier organisasjonssekretær Åge Blummenfelt til BT. Det er et stort problem både for bransjen og samfunnet mener fagforeningen. Elektroutdanningen har strenge krav og mange elektrikere er flinke folk med potensial til å ta andre utdanninger, forteller Blummenfelt. En trend er at elektrikere går videre til ingeniørutdanning og fagskoler, men håpet er at undersøkelsen kan bidra til å gjøre elektrikeryrket med attraktivt ifølge regiondirektør Morten Mjeldheim i Nelfo.

 

Les saken i BT her.