Home
Political Organization and Multi Level Governance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nordiske Organisasjonsstudier nr. 1/2011

Ny utgave av Nordiske Organisasjonsstudier

ARTIKLER:

Clio möter Mercurius: Historia som metodologisk inspirasjonskälla innom kvalitativ, tolkande organisationsteoretisk forskning

Martin Blom og Mikael Lundgren

 

De små prioriteringene og mestring av uvisshet: Noen illustrasjoner fra kreftomsorgen

Ole Johan Andersen og Rune Skansen

 

Integrasjon i hybride organisasjoner gjennom omsorgsfulle ledere

Ola Edvin Vie, Martin W. Wallin og Georg von Krogh

 

 

DEBATT

 

Singing in Unison or in Harmony?

The Study of Organizations in Europe, North America, and Beyond

B. Guy Peters

 

Abonnenter får nå tilgang til nedlastbar digital versjon av tidsskriftet gjennom www.fagbokforlaget.no/nos.