Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt Tidsskrift

Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur

Ekfrase tar sikte på å bli det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.

Main content

Tidsskriftet vil orientere seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet, og skal publisere det beste av forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene. Viktige mål vil være å generere nye innsikter, invitere til debatt, samt å skape en sentral arena for kommende diskusjoner om visuell kultur og estetikk i Norden. Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet.

Ekfrase skal komme med to hefter per årgang. Hvert hefte skal inneholde fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debatt-stoff. Tidsskriftet eies av Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og utgis med støtte fra Nordic Publishing Committee for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet.

Leder fra første nummer av Ekfrase
 
Målgrupper
Målgruppen er forskere, lærere og studenter innenfor alle estetiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner.

Redaksjonen
Redaktører: Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad
Redaksjonssekretær: Anders Gullestad

Redaksjonsråd:
Ina Blom (professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo), Aud Sissel Hoel (førsteamanuensis i medievitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet); Anders Michelsen (Lektor, Institut for Kunst.og Kulturvidenskap, Københavns Universitet); Kristine Nielsen (Stipendiat i kunsthistorie, Universitetet i Chicago); Joachim Schiedermair (Professor, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Tyskland); Astrid Søderbergh Widding (Professor i filmvitenskap, Stockholms Universitet).

Les mer om Ekfrase på idunn.no (Nordisk tidsskriftdatabase)

Redaksjonens adresse:
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7802
NO-5020 Bergen

Send epost til Ekfrase

Ekfrase er utgitt på Universitetsforlaget