Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny bok om journalistikk

Journalistiske nyorienteringer

Instituttets gruppe for journalistikkforskning lanserer i disse dager boken Journalistiske nyorienteringer.

Main content

Den norske mediehverdagen er i rask endring. Noen forandringer legger vi ikke merke til, andre gleder eller ergrer vi oss over daglig. Denne boken tar pulsen på norske medier i dag. Hvordan står det til med norsk journalistikk? Er den i krise?  Er journalisten som samfunnsaktør en truet art? Har journalistens klassiske rolle som portvakt mistet sin funksjon? Har faget en framtid? Journalistiske nyorienteringer viser at det er for tidlig å la alt håp fare. Det skjer mye nytt og spennende i journalistikken, publikum kommer til orde på nye måter, sjangrer forandres, Internett byr på nye muligheter og utfordringer. Papiraviser, magasiner og TV må skjerpe seg i en tøff  konkurransesituasjon.   De 13 bidragsyterene i Journalistiske nyorienteringer retter søkelyset mot grunnleggende endringer som norsk journalistikk må forholde seg til.  Stadig må det tas nye valg, stadig må det stakes ut ny kurs. Mye står på spill.

Redaktør for boken er professor Martin Eide ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Journalistiske nyorienteringer - Oslo - Scandinavian Academic Press - 2009 - ISBN: 978-82-3040-046-3

Innhold:


Forord

I
Journalistiske nyorienteringer. En introduksjon. - Martin Eide

II
Omskolering av portvakter - Olav Anders Øvrebø

Audiovisuelle fortellinger erobrer nettet - Astrid Gynnild

Med publikum på laget - Camilla Tønnevold

III
Samfunnsoppdraget under press - Helge Østbye

Publisistiske idealer til salgs? Om sportsrettigheter og medieetikk - Knut Helland

Media-Norge-fusjonen og de journalistiske argumenter - Camilla Fosse

IV
Personlig og politisk. Samfunns- og aktualitetsjournalistikk i magasiner og ukeblader - Brita Ytre Arne

Liv, helse og journalistikk – på TV - Ragnhild Mølster

Glokalisering som journalistisk strategi - Lars Arve Røssland

Objektivitetens slagmark. Krigsjournalistiske nyorienteringer - Helle Sjøvaag

V
En kulturjournalistikkens renessanse? - Leif Ove Larsen

Blant orakel og refleksjonsatletar. - Kommentarjournalistikk som sjanger og strategi - Karl Knapskog