Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
The Ida Blom Conference

Konferanse om kjønn og medborgerskap

Institutt for informasjons- og medievitenskap markerer stemmerettsjubileet 2013 ved å arrangere en internasjonal konferanse i samarbeid med en rekke andre fagmiljø ved UiB og Uni Rokkansenteret.

Main content

I 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn, og i år feires hundreårsjubileum for stemmeretten. Institutt for informasjons- og medievitenskap deltar i hundreårsmarkeringen ved å være med på å arrangere The Ida Blom Conference: Gendered citizenship: History, Politics and Democracy. Konferansen finner sted i Bergen 14-15. oktober 2013.
Kjønn, medier og offentlighet er ett av tre hovedtema som settes på dagsorden under konferansen. Det blir keynotes fra blant andre medieforsker Liesbet van Zoonen og den framstående feministiske teoretikeren Gayatri Chakravorty Spivak.

Frist for å sende inn abstract er 1. mars.

For mer informasjon, innsending av abstract og påmelding, se den engelske nettsiden