Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På høyden

Min inspirasjonskilde: Thor Øivind Jensen

Allerede i barndommen var Thor Øivind Jensen interessert i politikk og samfunnskunnskap. Knut Dahl Jacobsen ga ham ankerfeste i statsvitenskap.

- Det nære samarbeidet med Knut Dahl Jacobsen ga ankerfeste i statsvitenskap og var preget av forsiktig styring og tilrettelegging fra hans side, skriver Thor Øivind Jensen i spalten Min inspirasjonskilde. Koblingen mellom et rettighets-/ forbrukerperspektiv med et sosialvitenskaplig svakstilt-perspektiv var produktiv både teorietisk og empirisk gjennom mange år. Alle de gode samtaler med pasienter, klienter, brukere og praktikere av alle slag ga god trening i å respektere folks håndtering av hverdagens utfordringer.

Nå er han opptatt av styring, demokrati, borgerroller og rettigheter på nye måter i en ny tid. Fremdeles sjarmert av folk og skeptisk til store institusjoner. Ser spennende utfordringer i politikk som formes på nye steder på nye måter. Min siste prosjektidé, (sammen med kriminolog Clifford Shearing) handler om en systematisering av vår felles og individuelle håndtering av ”ting” , fra mat og biler  til kloden og klimaet, det siste den største ting vi bør ta vare på gjennom ulike virkemidler der gammeldags politikk bare er ett og i seg selv utilstrekkelig.

Les hele oppslaget i På høyden