Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny kronikk i Dagbladet

Vikarbruken vil øke

Økt oppmerksomhet om lovbrudd i vikarbransjen vil trolig føre til mer, ikke mindre, sykepleieinnleie i helsevesenet, skriver Christine Skjælaaen i en ny kronikk i Dagbladet.

Christine Skjælaaen, som nylig har disputert med avhandlingen "Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis" ved Sosiologisk institutt, hevder at vikarbruken innenfor helse- og sosialsektoren har gode fremtidsutsikter. Dette til tross for all turbulensen de siste månedene om helsevesenets bruk av vikarbyråer.

- Sykehusene mangler fleksibilitet i egen bemanning til å håndtere alle typer fravær. Blant annet gir både arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og etablerte turnussystemer begrensninger på hvor mye, hvor lenge og hvor ofte ansatte kan arbeide. Den pågående debatten om brudd på arbeidstidsbestemmelsene har ført til økt oppmerksomhet om denne typen lovbrudd. Debatten vil trolig føre til mer, ikke mindre, sykepleieinnleie i helsevesenet, skriver Skjælaaen.

 

Les artikkelen i sin helhet her.