Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny artikkel

Nettverk, fellesskap og symbol

Artikkelen "Nettverk, fellesskap og symbol - Eit Durkheim-perspektiv på nettverkssamfunnet" av Atle Møen er publisert i Tidskrift for samfunnsforskning

Main content

I dette teoretiske essayet ønskjer forfattaren å skildra og analysera idealtypiske kjenneteikn ved korleis menneska i den kreative klassen lever liva sine innanfor både plasslause nettverk og lokaliserte fellesskap. Hans særskilde bidrag er å observera og analysera dette iaugefallande innslaget ved nettverkssamfunnet gjennom eit Émile Durkheim-perspektiv.

Les mer her