Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Case-studie publisert på ReStore

Professor Karen Christensens casestudie "Disability, Independence and Care (DIC): a cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway" er nå tilgjengelig i databank for International Social Research Methods Case Studies.

Main content

Databanken er redigert av Julia Brannen (tidligere professor II ved Sosiologisk institutt), Linda Hantrais og Dave Filipović-Carter. Den har til hensikt å gi innsikt i gjennomføringen av casestudier samt rasjonaler og metodologiske refleksjoner relatert til studiene.

Se casestudiet i sin helhet eller se andre casestudier i International Social Research Methods (at ReStore)