Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

To journalpaper publisert

Professor Andreas Lothe Opdahl har publisert to journalpaper i anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

Ontology for Enterprise and Information Systems Modelling

Artikkelen diskuterer det ontologiske grunnlaget for representasjon av virksomheter og deres informasjonssystemer. Arbeidet skisserer en ontologisk modell, formalisert ved hjelp av beskrivelseslogikk, som kan brukes til å klargjøre de semantiske antagelsene som ligger til grunn for ulike modelleringsspråk for virksomheter og
informasjonssystemer. Forventningen er at når de semantiske antagelsene i forskjellige modelleringsspråk bli uttrykt i samme modell blir det også mulig å sammenligne modeller uttrykt i de ulike språkene på semantisk nivå. Dermed kan den ontologiske modellen f eks benyttes til oversettelse av modeller mellom modelleringsspråkog til å speile endringer gjort i en modell i en annen modell, uttrykt i et annet språk Problemstillingen er viktig fordi stadig flere informasjonssystemer i dag blir generert eller kontrollert av modeller, som imidlertid er uttrykt i en rekke forskjellige språk, gjerne med svakt definert semantikk.

Samarbeidet er en fortsettelse av det europeiske excellence-nettverket Interop-NoE som løp fra 2003 til 2007.

Opdahl, Andreas Lothe; Berio, Giuseppe; Harzallah, Mounira; Matulevicius, Raimundas.
Ontology for Enterprise and Information Systems Modelling
. Applied Ontology 7(1) 2012, s. 49-92.

 

New perspectives in ontological analysis: Guidelines and rules for incorporating modelling languages into UEML

Artikkelen diskuterer hvordan de semantiske antagelsene bak et modelleringsspråk kan uttrykkes ved hjelp av ontologiske modeller, men språkfamilien IDEF3 som eksempel. Artikkelen inngår et større arbeid med å utvikle et mellomspråk - Unified Enterprise Modelling Language (UEML) - som knytter sammen ulike språk for modellering av virksomheter og deres informasjonssystemer. Formålet er f eks å støtte oversettelse av modeller på tvers av modelleringsspråk og å kunne speile endringer gjort i en modell i en annen modell, uttrykt i et annet språk. Problemstillingen er viktig fordi stadig flere informasjonssystemer i dag blir generert eller kontrollert
av modeller, som imidlertid er uttrykt i en rekke forskjellige språk, gjerne med svakt definert semantikk.

UEML-samarbeidet er en fortsettelse av det europeiske excellence-nettverket Interop-NoE som løp fra 2003 til 2007.

Harzallah, Mounira; Berio, Giuseppe; Opdahl, Andreas Lothe.
New perspectives in ontological analysis: Guidelines and rules for incorporating modelling languages into UEML. Information Systems 37(5) 2012, s. 484-507.