Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Consumer Behavior: A Nordic Perspective

En ny bok om forbrukeradferd med et nordisk perspektiv er nå ute. Karen Christensen bidrar i boken sammen med Maria Soukannas med et kapittel titulert "Consumption and ageing"

Main content

Kapittelet handler om den økende tendens til å presse eldre inn i rollen som konsumenter og er basert på to empiriske studier:  et studie av eldre som konsumenter av omsorgstjenester og et studie av symbolske bilder av eldre innen markedsføring rettet mot denne gruppen.

Les mer om boken "Consumer Behavior  Consumer Behavior: A Nordic Perspective" her.