Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fagdag Admorg

Fredag 16. august har nye studentar ein gylden anledning til å bli betre kjent med Instituttet for administrasjon og organisasjonvitenskap.

Gjennom ulike innlegg og aktivitetar vil deltakarane få kjennskap til både instituttet si historie og noko av forskinga som føregår her i dag.

Programmet er som følgjer:

10:00- 11:00 Husets mange historier v/Thor Øivind Jensen

11:00-11:45  Statsvitskapeleg quiz  , lag (4-6 personer)

12:15-13:15  Politiet - 'Big is Beautiful'? Om spenninga mellom nærpoliti og sentralisering v/Professor Anne Lise Fimreite og Visepolitimeisteren i Hordaland John Reidar Nilsen (SV-bygget, Stort auditorium).

13:15 – Annonsering av quiz vinnarane

Så møt opp på  Christiesgate 17, seminarrom 112.