Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forvaltning og politikk 3. utgave.

Ny og gjennomgående oppdatert utgave av populær lærebok om forvaltningens virkemåter. Forfatterne er Tom Christensen, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness.

Den offentlige forvaltningen spiller en viktig rolle i det politiske systemet som saksforbereder og iverksetter, og den gjør dette på fire styringsnivåer: det overnasjonale, det sentrale, det regionale og det lokale. Forvaltning og politikk tilbyr en grundig introduksjon til den norske sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte, herunder den historiske utviklingen, verdigrunnlag, oppgaver, prosedyrer, saksbehandlingsregler, trekk ved personalet, utformingen av sentrale roller, forholdet til omgivelsene og trekk ved nyere reformer.

Tredje utgave av denne populære læreboken er gjennomgående oppdatert i forhold til endringer i forvaltningens oppbygging og nyere trender i forvaltningspolitikken, og hvert kapittel tilbyr innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoeng, spørsmål til diskusjon samt forslag til videre lesning. Boken retter seg primært mot studenter på bachelor- og masternivå innenfor statsvitenskap, offentlig politikk og forvaltning og økonomiskadministrative studieretninger. Den er skrevet av ledende forskere på området og bygger på resultatene fra en rekke nyere forskningsprosjekter, mange års undervisningserfaring og erfaring fra arbeid med tidligere lærebøker.

 

Les mer om boken