Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Ibsen og fotografene

Ibsen og fotografene er den første samlede presentasjonen av de ca. hundre fotografiene som finnes av Henrik Ibsen. Peter Larsen beskriver bildene i deres kultur- og fotohistoriske kontekst og viser hvordan Ibsen formet og kontrollerte sitt visuelle uttrykk.

Main content

Ibsen brukte sitt fotografiske image i oppbyggingen av sosiale nettverk og i markedsføringen av forfatterskapet. Boka presenterer og analyserer dette unike materialet og bruker det som utgangspunkt for en bred beskrivelse av 1800-tallets visuelle kultur og av fotografiets sentrale rolle i den norske nasjonsbyggingen. Forfatteren viser også hvordan innsikt om fotografene og fotokunsten på Ibsens tid kan kaste nytt lys over "Vildanden".

Boken er gjennomillustrert med nærmere 200 bilder fra perioden. Nasjonalbiblioteket har fremskaffet de fleste bildene i boken.

«Dette er eit nytt og spennande bidrag til Ibsen-litteraturen og til fotografiets kulturhistorie. Larsen følgjer det fotografiske Ibsen-portrettet frå byrjing til slutt og gir oss på same tid ei innføring i 1800-talets visuelle kultur. Framstillinga byggjer på eit imponerande empirisk arbeid, kopla med analytisk skarpsyn og teoretisk utsyn. Det heile er fletta saman i ein velkomponert, velskriven og lett tilgjengeleg sakprosa.» Narve Fulsås, professor, Universitetet i Tromsø.


Peter Larsen er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Ibsen og fotografene - 1800-tallets visuelle kultur - Oslo 2013 - ISBN 978-82-15020-15-0 - Peter Larsen - Universitetsforlaget