Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Autoriserte Samfunnsbilder

I samarbeid med Jonas Christophersen har Kjetil Børhaug skrevet boka "Autoriserte Samfunnsbilder".

I samfunnskunnskap skal elevene lære å tenke kritisk og perspektivrikt om ulike samfunnsspørsmål. Det er nedfelt i læreplanen. Dette må lærebøkene stimulere til gjennom å gi ulike perspektiver og kritiske innfallsvinkler. I denne boka, som er utgitt av Fagbokforlaget,  spørres det om lærebøkene i samfunnskunnskap for ungdomsskolen gjør nettopp dette.

 

Les mer her