Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Sakprosaseminaret ved Infomedia


Kunnskapsutvikling er skrivearbeid. Mange kjenner skriftspråket som sitt viktigste forskningsverktøy, men denne siden av arbeidet vårt er underbelyst.


Torsdag 27.10

Kl. 10:00 - 10:20   Åpning v/ Anders Johansen, UiB

Kl. 10:20 - 11:20   Aslaug Nyrnes, HiB: Kunnskapstopologi

Kl. 11:20 - 11:40   Kaffe

Kl. 11:40 – 12:40   Terje Tvedt, UiB: Om den kommunikative situasjons betydning

Kl. 12:40 – 13:45   Lunsj

Kl. 13:45 – 14:45   Espen Søbye: Arkivstudiemetoden

Kl. 14:45 – 14:55   Kaffe

Kl. 14:55 – 15:55   Espen Stueland: Valg av framstillingsform – kvaler og gleder

 

Fredag 28.10

Kl. 09:30 - 10:30   Sissel Lie, NTNU: Skriveprosessens ressurser

Kl. 10:30 – 11:30   Håkon Fyhn, NTNU: Språkform og intuisjon

Kl. 11:30 – 12:00   Kaffe/smørbrød

Kl. 12:00 - 13:00   Dag Østerberg, UiO: Om å skrive klart (til forskjell fra andre skrivemåter)

Kl. 13:00 – 13:20   Avslutning v/ Johan Tønnesson, UiO

 

Påmelding til konferansen innen 20. oktober til Kristian Wedberg.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi trenger oversikt over antall deltakere for å kunne bestille lunsj og kaffe. 

Kart over Campus