Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Rettferdig arveavgift

Debattinnlegg om arveavgift

Er det en selvfølge at folk fritt skal kunne overføre verdier til andre uten å skattlegges? Arveavgiften ble halvert i 2009, og flertallet av de borgerlige partiene ønsker nå å avvikle hele arveavgiften. Dette vil føre til større forskjeller i Norge, gitt at ikke andre omfordelende skatter heves. Å heve andre skatter kan imidlertid gi et system som i mindre grad verdsetter individenes innsats og valg, altså et mindre rettferdig system.

Main content

Les videre Jørden Pedersen og Cornelius Cappelens debattinnlegg om arveavgiften i Morgenbladet den 19. september 2013.