Home
Political Organization and Multi Level Governance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Publikasjonar

For øvrige publikasjonar - Bøker, tidsskrift, artiklar etc.

Main content

Dei tilsette ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap publiserer forskinga si i ei rekke forskjellige kanalar. Ein kan finne alle publikasjonane i det elektroniske systemet CRISTIN. Dei fleste masteroppgåvene som er skrevet på instituttet blir publisert i BORA.