Home
Department of Clinical Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Psykologiske poliklinikker

Ved Institutt for klinisk psykologi, Christiesgate 12, er det tre poliklinikker: Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom, Psykologisk poliklinikk for unge og voksne og Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre.

Klinikkene tilbyr behandling til barn, unge, voksne og eldre. Behandling utføres av psykologstudenter under veiledning av psykologspesialister, og er gratis. Gå til hjemmesiden for hver enkelt poliklinikk for å lese mer om tilbudet.

Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom
Tlf. 55 58 24 67 

Psykologisk poliklinikk for unge og voksne
Tlf. 55 58 24 96

Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre
Tlf. 55 58 31 98

Alle klinikkene ligger i Christies gate 12, 3. etasje.
Inngang på hjørnet Christies gate/Lars Hilles gate.

Institutt for klinisk psykologi