Home
Department of Clinical Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom

Poliklinikken er et behandlingstilbud for barn og ungdom med lettere psykiske vansker. Behandlingen er gratis.

Henvisning

Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom er en opplæringsklinikk hvor psykologstudenter tilbyr barn og unge (0 - 18 år) med lettere psykiske vansker gratis behandling. Dette kan for eksempel være angst, depresjon, atferdsvansker, sosiale vansker, søvnproblemer eller familiekonflikter. Det kan også være aktuelt med avgrenset utredning av mer alvorlige vansker. Vi tar ikke imot akutte-/hastesaker.

Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom tar imot pasienter etter henvisning fra fastlege, helsestasjon/skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Henvisninger blir vurdert på ukentlige inntaksmøter.

Henviser kan ta kontakt før en henvisning sendes for mer konkret informasjon om eventuell ventetid, men vanligvis er ventetiden noen uker.

Ved henvisning av barn under 16 år må navn og kontaktinformasjon på foreldre/pårørende fremkomme på henvisningen for at den skal kunne vurderes. Det må også fremkomme at foreldre samtykker til henvisningen, og det forventes at foreldre deltar aktivt i behandlingen. Bruk gjerne standard henvisningsskjema til BUP (vedlagt) om ønskelig.

Behandling

Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom er en opplæringsklinikk ved Universitetet i Bergen. Her gir viderekomne psykologstudenter utredning og behandling til barn, ungdom og deres familier under veiledning av spesialist i klinisk psykologi. Hver psykologspesialist/veileder har ansvar for en gruppe på fire studenter.

For å sikre kvaliteten på behandlingen, blir timene tatt opp og vist i forbindelse med gruppens ukentlige veiledning. Opptak blir slettet fortløpende etter fullført veiledning.

Det føres journal etter gjeldende regler og forskrifter, og både ansattes og studenters klinikkarbeid reguleres av helselovene.

Kontakt

Behandling foregår på Psykologisk poliklinikk ved Det psykologiske fakultet.

Postadresse:
Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom, Christies gate 12, 5015 Bergen

Besøksdresse:
Institutt for klinisk psykologi, 3. etasje, Christies gate 12, 5015 Bergen

Telefon:
55 58 24 67

Av hensyn til personvern kan vi dessverre ikke ta i mot henvendelser om behandling på e-post.

På grunn av begrenset kapasitet har vi lang ventetid. 

Henviser bør ta kontakt før en henvisning sendes for mer informasjon om sannsynlig ventetid.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Poliklinikker ved Institutt for klinisk psykologi