Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Klart for ny mastergrad i psykologi

Høsten 2013 markerer en milepæl for Det psykologiske fakultet. 20 studenter vil få tilbud om studieplass ved et helt nytt masterprogram i psykologi med oppstart i august 2013.

Main content

13. februar 2013 vedtok fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet studieplanen for et nytt masterstudium i psykologi. Fra og med høsten 2013 har studentene som fullfører en bachelorgrad i psykologi et årlig og bredere sammensatt mastergradsalternativ enn dagens mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi som kun har opptak annet hvert år.

Flere valgmuligheter – årlig tilbud

Det nye masterstudiet i psykologi har to studieretninger: psykologisk vitenskap og arbeids- og organisasjonspsykologi. Studieretningen i arbeids- og organisasjonspsykologi erstatter dagens masterstudium i dette fagområdet. Det er i tillegg opprettet tre plasser for studenter som ønsker fordypning i atferd og nevrovitenskap.

- Sammen med profesjonsutdanningen i psykologi vil dette masterprogrammet komplettere studietilbudet ved Det psykologiske fakultet, sier visedekan Norman Anderssen til På Høyden i et intervju. 

Forskningsbasert og internasjonalisert

Studieprogrammet representerer et etterspurt utdanningsalternativ til det klinisk rettede profesjonsstudiet i psykologi. Studieretningen for Arbeids- og organisasjonspsykologi vil nå få årlig opptak av studenter og den nye fordypningsretningen i psykologisk vitenskap håper fakultetet vil rekruttere flere studenter til grunnforskning og nye anvendte områder av psykologifaget.

I tillegg er mulighetene for utveksling svært gode. Studentene kan ved inngangen til det tredje semesteret velge om de vil skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Studenter som velger 30-poengs masteroppgave kan ta de resterende 30 studiepoengene ved attraktive samarbeidsinstitusjoner i utlandet, og slik få erfaring fra internasjonale forskingsmiljøer med seg i utdanningen.

Berømmer fagmiljøene

Dekan Jarle Eid berømmer fagmiljøene og studentenes arbeid for å realisere planene om ny mastergrad psykologi. - Den nye mastergraden legger stor vekt på å stimulere til studentaktiv forskning og flere av fakultetets forskningsgrupper har utviklet nye emner spesielt tilpasset den nye mastergraden. Jeg er særlig fornøyd med at den nye MA-graden åpner for utveksling og at flere av emnene også kan inngå i andre mastergrader eller tilbys innreisende studenter, sier Eid.

Studieplanen for den nye mastergraden finner du ved å klikke her og informasjon om søknadsfrist og opptak finner du på denne siden.