Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

HMS-handlingsplan Infomedia

Institutt for informasjons- og medievitenskap har som mål å være en stimulerende arbeidsplass. Instituttet skal være åpent og inkluderende der hver enkelt medarbeider tar ansvar for å videreutvikle gode og faglige fellesskap.

Main content

I lokal HMS-handlingsplan står det blant annet at instituttet skal ha:

  • Regelmessige stabsmøter, minst 1 gang i mnd
  • Legge til rette for god informasjonsflyt
  • Opprettholde tilfredsstillende kanaler for felles informasjon (Nyhetsbrev og fellesområde)
  • Sikre at informasjon om viktige vedtak/rutiner/reglement er lett tilgjengelig og samordnet med fakultetet
  • Sørge for tilfredsstillende og riktig informasjon til nyansatte

Les hele HMS-handlingplanen i vedlegg nedenfor.