Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny bok

C. Wright Mills and the Sociological Imagination

Boken er redigert av John Scott fra Plymouth University og Ann Nilsen fra Sosiologisk Institutt. Ole Johnny Olsen har også bidratt i boken.

Main content

Boken bygger på innlegg fra konferansen "C. Wright Mills: the legacy of his writings 50 years on" avholdt i Bergen i mai 2012. Bidragene i boken viser til den stadige aktualiteten arbeidet til C. Wright Mills har, og vurderer betydningen av hans ideer om makt, klasse, biografi, krig og fred, og sosiologisk teori og metode. Videre diskuteres Mills sine sentrale ideer med utgangspunkt i intellektuelle bakgrunn og hans kontakt samtidige vitenskapsmenn. I bokens siste del drøftes møter med Mills og den sosiologiske fantasi.

Les mer om boken her