Home
Department of Social Anthropology

Veileder i NAV Laksevåg

Tone Fossgard Sandøy fullførte mastergraden sin i sosialantropologi i 2011 og jobber nå som veileder i NAV.

Main content

Jeg tror studiet gir oss en form for nysgjerrighet og et ønske om å lære mer om andre mennesker, og er derfor et relevant utgangspunkt når man jobber med sosialt arbeid.

Fullført grad: 2011

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er dine konkrete arbeidsoppgaver?

Jeg jobber som veileder i sosialtjenesten, som er den kommunale delen av NAV. Min jobb er å veilede og bistå sosialhjelpsmottakere som er arbeidsledige og skal ut i jobb. Jeg hjelper dem med å finne kurs/arbeidspraksis og å søke på arbeid. Før jobbet jeg mest med ungdommer som sto utenfor arbeidslivet, men nå jobber jeg med innvandrere. Jobben min handler mye om å bli kjent med hver enkelt, finne ut hva de vil gjøre og finne ut av hvordan NAV kan hjelpe dem.

Hva er det beste med jobben - og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben er nok at jeg får møte så mange mennesker. De kommer fra mange forskjellige land og ulike kulturelle og sosiale bakgrunner. Jeg får mulighet til å bidra til at de skal oppnå sine mål. I jobben min hjelper jeg også den enkelte gjennom et til tider komplisert system og veileder dem til hvordan de skal få innpass til arbeidslivet. Jeg prøver også å hjelpe dem å holde motivasjonen oppe gjennom kurs og kvalifisering.

Det mest utfordrende er nok å møte folk som kan ha en lang vei fram til arbeidslivet, det kan være veldig frustrerende for dem. Man ser at de prøver og prøver, men så har de fremdeles et langt stykke igjen. Det er svært høye krav til både språk og kompetanse i arbeidslivet, så for mange er det er et vanskelig arbeidsmarked å komme seg inn i.

På hvilken måte er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

På sosialantropologi lærer man mye om mennesker i andre samfunn og fra andre kulturer. Jeg tror studiet gir oss en form for nysgjerrighet og et ønske om å lære mer om andre mennesker, og er derfor et relevant utgangspunkt når man jobber med sosialt arbeid. Det er videre viktig å prøve å forstå en person sin sosiale og kulturelle bakgrunn, og antropologien har gitt meg mange verktøy til det.

Masteroppgaven min handlet om betydningen av fisk og fiske for identitetskonstruksjon hos maoriene på New Zealand, så oppgaven er nok ikke direkte relevant for det jeg arbeider med nå. Men bakgrunnen fra antropologi gjør at man er bevisst på betydningen av bakgrunn og identitet, noe som er veldig relevant i møte med mennesker her på NAV. Feltarbeid er også en god erfaring fra masterarbeidet. Man må være oppsøkende, selvstendig og våge å prate med folk. Dette er erfaringer som kommer godt med i jobben min nå, jeg må blant annet oppsøke brukere, samarbeidspartnere og arbeidsgivere.

Hva var din første jobb etter endt utdanning?

Dette er min første fulltidsjobb etter endt utdanning. Jeg var ferdig med muntlig i januar 2011 og så begynte jeg å søke jobb, samtidig som jeg jobbet deltid som elevassistent på en barneskole. Etter ca. 3 måneder fikk jeg jobb her. Jeg hadde ikke tenkt på  NAV som en potensiell arbeidsplass, men så fikk jeg et tips av en annen fra sosialantropolog som jobbet her. Da så jeg at dette er en spennende og interessant arbeidsplass. Det er en veldig kjekk jobb og en god plass for å lære om det norske systemet, for NAV treffer jo alle deler av samfunnet.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Overgangen gikk bra! Det som var mest uvant var nok den nye rutinen, å være i en 8-16-jobb med oppmøte hver dag. Det var ikke lenger fleksibiliteten jeg hadde som student, og så mister man jo en del sosialt når man ikke lenger er student. På universitetet skjer det så mye artig, både sosialt og faglig. Det er kjekt å studere, men det var også kjekt å komme ut i virkeligheten. NAV er et stort system og har stor betydning for folk, her møter vi mennesker i virkeligheten. Det er mange muligheter for antropologer og samfunnsvitere i arbeidslivet, utfordringer ligger i det å finne ut hvor muligheten er og hvordan man søker. Jeg tror det er lurt å velge tema for masteroppgaven litt etter hva man kunne tenkte seg å arbeide med, samtidig som man bør følge interessene sine.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi ved UiB?

Jeg bestemte meg for å ta sosialantropologi veldig tidlig, faktisk før jeg var ferdig med videregående. Jeg hadde funnet ut at jeg var veldig interessert i å lære om andre land og andre samfunnsformer. Men det var nok mest en personlig interesse, jeg reflekterte kanskje ikke så mye over mulighetene i arbeidslivet. Samtidig er det viktig å studere noe man er interessert i, og sosialantropologi er en utdanning som kan brukes veldig mange forskjellige steder.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Jeg syntes hele tiden at det var et kjempeinteressant fag, vi hadde mange kjekke kollokvier på studiet. Det sosiale var også viktig – det er en veldig kjekk tid der du får mange venner som er interessert i det samme som deg. På universitetet kan man også velge og vrake i spennende og kjekke fag.