Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Reglement og prosedyrer

Utdanningsfeltet er regulert av både nasjonale lover og forskrifter som bare gjelder for Universitetet i Bergen. Du finner en oversikt over både lokale og nasjonale reglement.

Main content

Hvert fakultet har sitt eget studie- og gradsreglement i tillegg til UiBs regelsamling. Vi har også samlet beskrivelser av hvordan fakultetene håndterer spørsmål om blant annet studiepermisjon, godkjenning/innpassing av ekstern utdanning og klager på eksamen.