Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Spørsmål om utveksling

Kven svarer på kva?

Main content

Generelle spørsmål

Du kan skrive ein epost til utveksling@uib.no. Vi svarer på spørsmål eller viser deg vidare til rette vedkomande.

Fagleg rettleiing

Om du treng fagleg rettleiing og råd om kvar du bør reise på utveksling, tek du kontakt med instituttet eller fakultetet ditt (sjå under). Dei gir deg også rettleiing om, og godkjenning av emna du vil ta i utlandet:

Annan informasjon

På denne nettsida finn du informasjon om korleis du går fram for å søke deg til utlandet.

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad kan også gi deg nyttig hjelp.