Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bytte studieprogram

Studenter som er tatt opp til et studieprogram kan søke om å få bytte til et annet. Se oversikt fra hvert fakultet for nærmere beskrivelse av ordningen.

Main content

  • Studenter som har fullført en grad kan videreføre studieretten ved å søke om en poststudierett som gir rett til å ta enkeltemner. Ordningen omfatter ikke studenter tatt opp til årsstudier. 

 

  • Det er ikke er mulig for studenter på bachelor-, integrert master- og profesjonsstudium å bytte studieprogram internt på Det medisinske fakultet. For å få studieplass må du søke gjennom Samordna Opptak i konkurranse med andre søkere. Det er opptak en gang i året med oppstart på høsten.

 

  • Det juridiske fakultet har kun ett studieprogram.

 

  • For studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design gjelder egne regler. Om du vil vite mer, ta kontakt med din studieveileder.