Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Poststudierett

Alle fakultetene ved UiB tilbyr studentene sine poststudierett etter en fullført grad.

Studenter i forelesningssal
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Har du fullført et bachelorprogram, masterprogram, et profesjonsstudium eller en ph.d.-grad, kan du søke om å få en poststudierett på fakultetet ditt for å ta enkeltemner. Ordningen omfatter ikke studenter som er tatt opp til årsstudier.