Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kven kan søke og korleis søker ein?

Det er visse minimumskrav til studentar som ynskjer å reise på utveksling gjennom UiB sine avtalar.

Main content

Følgande minimumskrav gjeld for den som vil søke om utveksling:

  • Du må gå på eit bachelor-/master- eller profesjonsstudium ved UiB når du søker
  • Opptaket på studiet må vere gyldig i heile utvekslingsperioden

Før du reiser ut er det viktig å hugse på følgande:

  • Du må ha bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise
  • Studiet må vere fagleg førehandsgodkjent som ein del av utdanningsplanen din ved UiB før du reiser ut
  • Du må vere semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden

Studentar på årsstudium, etter- og vidareutdanning eller med poststudierett kan ikkje søke om eller reise på utveksling.

Her kan du lese UiBs reglement for uttak og stipendtildeling for delstudier i utlandet.

Du har no

  • lese om minimumskrava til studentar som ynskjer å reise på utveksling gjennom UiB sine avtalar
  • fått ei oversikt over samarbeidsavtalane UiB har
  • orientert deg om kva av desse avtalane som spesielt vert trekt fram og anbefalt innanfor ditt studieprogram
  • kanskje også tatt ein prat med studierettleiar ved instituttet/fakultetet ditt om kvar/når du bør dra ut
  • plukka ut dei inntil 5 lærestadene du kan tenke deg å legge inn i Søknadsweb

Då er du klar til å søkje!