Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Opptak til forskerutdanning

Etter at du har fullført ei mastergrad eller eit profesjonsstudium, er du kvalifisert til å søke opptak til forskarutdanninga.

Ei forskerutdanning vil gi deg enda betre høve til å fordjupe deg i dei tema du interesserer deg for. Ved UiB driv vi med forsking innanfor alle dei tradisjonelle universitetsdisiplinane og vi legg stor vekt på å skape gode arbeidsvilkår og karrieremoglegheiter for den neste generasjonen av forskarar.

Forskerutdanninga bygger på mastergraden og har ei normert tidsramme på tre år.