Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet

"Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016- 2019" ble vedtatt av Universitetsstyret 28.04.2016. Dette er den tredje i sitt slag som er vedtatt ved UiB.

Universitetet i Bergen ønsker med denne handlingsplanen å videreføre og styrke de mange initiativene knyttet til utviklingen av institusjonens læringsmiljø. Handlingsplanen er med på å understreke viktigheten av at studentene har et godt læringsmiljø som fremmer trivsel, god arbeidsinnsats, gode prestasjoner og god gjennomstrømming i studieprogrammene.

Handlingsplanen søker å formulere overordnede ambisjoner og mål i læringsmiljøarbeidet. Samtidig påpekes konkrete utbedringer som bør søkes gjennomført i løpet av kortere og lengre tidshorisonter.