Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nordplus og Nordlys

De nordiske universiteter har alltid vært nære og naturlige samarbeidspartnere for UiB, både innen forskning og utdanning.

Main content

Nordplus

I flere tiår har Nordplus-programmet vært er bindeledd mellom Bergen og partnerinstitusjoner i nabolandene, både for student-og lærerutveksling.

UiB samarbeider mer hver eneste institusjon innen høyere utdanning i de nordiske og baltiske landene gjennom 20 forskjellige Nordplus nettverk.

Nordlys

UiB er også medlem av Nordlys-nettverket, som er et tverrfaglig Nordplus-nettverk for de store universitetene i Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene og Norge.

Nordlys nettverket er det største og mest omfattende av alle nettverkene innen Nordplus. Hovedaktiviteten er studentutveksling innenfor områder hvor disiplinære nettverket ikke er tilgjengelig.

Nordlys-nettverket sin hjemmeside