Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Poenggrenser 2018

Poenggrensene for opptak til grunnstudium ved UiB i 2018 er rettleiande for opptaket i 2019.

Poenggrenser i 2019

I oversikta under er studieprogram med poenggrenser sortert etter studiumkategoriar. Poenggrensa fortel kva den lågaste rangerte søkaren som fekk tilbod i fjorårsopptaket hadde som poengsum, og vil derfor variere noko frå år til år. 

Forklaring til tabellane

  • Poenggrenser er gitt der talet på søkjarar var større enn talet på studieplassar, og poenggrensen viser til den lågaste poengsummen som gav opptak.
  • "Alle" tyder at alle kvalifiserte søkjarar fekk tilbod om studieplass ved siste opptak.
  • "Nytt" tyder at studieprogrammet blir lyst ut for første gong
  • I kvote for førstegongsvitnemål tel berre karakterpoeng og realfagspoeng/språkpoeng. Søkjarar som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret og har eit førstegongsvitnemål, kan konkurrere i denne kvota.
  • I ordinær kvote tel også forbetringar av fag, alderspoeng og tilleggspoeng.
  • Du konkurrerer i alle kvotane du er kvalifisert for.

Humanistiske fag, estetiske fag og språkfag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Arabisk, bachelorAlleAlle
Arkeologi, bachelor40,730,4
Digital kultur, bachelor36,5Alle
Engelsk, bachelorAlleAlle
Engelsk årsstudiumAlleAlle
Filosofi, bachelorAlleAlle
Filosofi, årsstudiumAlleAlle
Fransk, bachelorAlleAlle
Fransk, årsstudiumAlleAlle
Historie, bachelorAlleAlle
Historie, årsstudiumAlleAlle
Italiensk, bachelorAlleAlle
Japansk, bachelor47,636,8
Kinesisk, bachelorAlleAlle
Kjønnsstudium, bachelorAlleAlle
Kjønn, seksualitet og mangfold, årsstudiumAlleAlle
Klassisk filologi, bachelorAlleAlle
Kulturvitskap, bachelorAlleAlle
Kunsthistorie, bachelorAlleAlle
Kunsthistorie, årsstudiumAlleAlle
Litteraturvitskap, bachelorAlleAlle
Musikkterapi, 5-årig integrert masterAlleAlle
Musikkvitskap, bachelor49,242,0
Nordisk språk og litteratur, bachelorAlleAlle
Nordisk, årsstudiumAlleAlle
Norrøn filologi, bachelorAlleAlle
Norsk som andrespråk, bachelorAlleAlle
Norsk som andrespråk, årsstudiumAlleAlle
Religionsvitskap, bachelorAlleAlle
Religionsvitskap, årsstudiumAlleAlle
Retorikk, bachelorAlleAlle
Russisk, bachelorAlleAlle
Spansk språk- og latinamerikastudium, bachelorAlleAlle
Spansk språk- og latinamerikastudium, årsstudiumAlleAlle
Språkvitskap, bachelorAlleAlle
Teatervitskap, bachelorAlleAlle
Tysk, bachelorAlleAlle
Tysk, årsstudiumAlleAlle

Juridiske fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Rettsvitskap, 5-årig integrert master59,252,8

Lærarutdanningar og utdanning i pedagogikk

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Lektorutdanning i engelsk, 8.-13. trinn52,949,6
Lektorutdanning i fransk, 8.-13. trinnAlleAlle
Lektorutdanning i historie, 8.-13. trinn54,750,3
Lektorutdanning i naturvitskap eller matematikk, 8.-13. trinn50,550,2
Lektorutdanning i nordisk, 8.-13. trinnAlleAlle
Lektorutdanning i religionsvitskap, 8.-13. trinn45,845,0
Lektorutdanning i spansk, 8.-13. trinnNyttNytt
Lektorutdanning i tysk, 8.-13. trinnAlleAlle
Pedagogikk, bachelor46,840,8
Pedagogikk, årsstudium50,736,4
Spesialpedagogikk, bachelor51,745,8

Medisin, odontologi og helsefag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Farmasi, 5-årig integrert mastergrad59,553,0
Human ernæring, bachelor50,746,8
Medisin, profesjonsstudium66,659,0
Odontologi,5-årig master/profesjonsstudium64,556,5
Tannpleie, bachelor49,042,9

Naturvitskaplege og tekniske fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Aktuarfag, 5-årig integrert masterAlleAlle
Bioinformatikk, bachelorAlleAlle
Biologi, bachelor45,544,7
Datateknologi, bachelorAlleAlle
Datatryggleik, bachelorAlleAlle
Datavitskap, bachelor52,3Alle
Energi, 5-årig integrert master52,350,6
Fiskehelse, 5-årig integrert master55,048,6
Fysikk, bachelorAlleAlle
Geovitskap, retning geofysikk, bachelorAlleAlle
Geovitskap, retning geologi, bachelorAlleAlle
Informatikk-matematikk-økonomi, bachelor41,240,5
Havbruk og sjømat, 5-årig integrert master50,146,5
Havteknologi, 5 årig integrert master52,447,0
Kjemi, bachelorAlleAlle
Klima-, atmosfære- og havfysikk, bachelorAlleAlle
Matematikk, bachelorAlleAlle
Matematikk for industri og teknologi, bachelorAlleAlle
Medisinsk teknologi, 5-årig integrert master61,156,1
Molekylærbiologi, bachelor49,651,3
Nanoteknologi, bachelorAlleAlle
Naturvitskaplege fag, årsstudiumAlleAlle
Petroleums- og prosessteknologi, bachelorAlleAlle
Statistikk, bachelorAlleAlle

Psykologiske fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor                54,948,1
Generell psykologi, bachelor53,849,5
Psykologi, profesjonsstudium63,555,3
Psykologi, årsstudium50,646,2

Samfunnsvitskaplege fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Administrasjon og organisasjonsvitskap, bachelor44,436,4
Administrasjon og organisasjonsvitskap, årsstudium          52,835,0
Europastudium, bachelor36,835,6
Geografi, bachelor44,338,4
Geografi, årsstudium51,933,6
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, bachelor52,340,0
Informasjonsvitskap, bachelor46,938,1
Informasjonsvitskap, årsstudium59,142,5
Journalistikk, bachelor55,150,5
Kognitiv vitskap, bachelor53,147,8
Medie- og interaksjonsdesign, bachelor51,345,0
Medievitskap, bachelor41,337,2
Medievitskap, årsstudium49,235,5
Politisk økonomi, bachelor46,443,5
Samfunnsøkonomi, bachelor47,343,4
Samfunnsøkonomi, 5-årig integrert master45,942,4
Samfunnsøkonomi, årsstudium54,146,8
Samanliknande politikk, bachelor42,240,0
Samanliknande politikk, årsstudium54,242,2
Sosialantropologi, bachelor39,835,8
Sosialantropologi, årsstudium48,643,3
Sosiologi, bachelor42,338,8
Sosiologi, årsstudium51,945,8
Tv-produksjon, bachelor52,248,0