Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvem gjør hva i administrasjonen?

Main content

Felles e-postDenne e-posten går til innboksen til alle i lærerutdanningsadministrasjonen
Praksis                                Generelle henvendelser om praksis i lærerutdanningen kan sendes til denne e-posten
Aud Irene Mehammer    

Programkoordinator for lektorutdanningen ved UiB, sekretærfunksjon for styringsgruppen for lektorutdanningen og programrådet for lektorutdanningen, kontaktperson for lektorutdanningen ved UiB

Hilde S. TrosvikProgramkoordinator ettårig PPU, studieveileder for ettårig PPU
Marit R. BjerkePraksiskoordinator for ettårig PPU, og eksamenskonsulent for pedagogikk i 5-årig lektorutdanning
Hege Ekeland Praksiskoordinator for 5-årig lektorutdanning med ansvar for praksisutplassering, kortpraksis, praksisavtaler, refusjon av praksiskostnader, sekretær i praksisutvalget
Anne Sophie Aa. KrayouPraksiskoordinator for ettårig PPU
Helge RestadKoordinator for lektorutdanningen ved Det humanistiske fakultet, sekretær for programutvalget for lærerutdanning ved HF, studieveileder for 5-årig lektorutdanning ved HF
Marianne JensenKoordinator for lærerutdanningen ved MN-fakultetet, sekretær for lektorutdanningsutvalget på MN, studieveileder for 5-årig lektorutdanning ved MN
Hilde Marie RognåsKoordinator for lærerutdanningen ved SV-fakultetet, sekretær for lærerutdanningsforum ved SV