Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

UiBs kvalitetssystem for utdanning- systembeskrivelse

Formålet med UiBs system for kvalitetssikring av utdanning er å understøtte en kultur for systematisk utvikling av kvalitet i emner og studieprogram. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å videreutvikle kvaliteten.

Universitetet i Bergen sitt kvalitetssystem ble revidert i 2018, og systembeskrivelse av nytt kvalitetssystem ble godkjent i februar 2020.

Systembeskrivelsen presenterer UiBs kvalitetssystem, og skal være en veileder i det praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet. De delområdene, prosessene og tiltakene som er omtalt her, utgjør grunnsteinene i kvalitetsarbeidet, og systembeskrivelsen skal tjene som grunnlag for universitetets systematiske arbeid med vedlikehold, revisjon og videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.

 

Les mer om UiBs arbeid med kvalitetssikring av utdanningene våre.