Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Et enklere studieliv

Det finnes flere offentlige tilbud som kan bidra til å gjøre hverdagen din enklere. NAV har flere aktuelle tjenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, tolketjeneste, arbeids- og utdanningsreiser, lese og sekretærhjelp.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemmede studenter. Dersom du har en lesehemming, har du lånerett ved NLB. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse er behjelpelig med å registrere deg som bruker ved NLB.

Kommunale sosiale tjenester som brukerstyrt personlig assistent kan være aktuelt for noen.

For ytterligere informasjon om disse tjenestene se brosjyren " Snart student" som du blant annet finner på Universell. Universell er den nasjonale pådriverenheten innenfor høyere utdanning.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har laget en håndbok "Jungelhåndboka" som viser vei gjennom jungelen av velferdsrettigheter.

Annen kontaktinformasjon

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)

Sammen tilbyr studentrådgivning, boliger, helsetjenester, aktuelle kurs, idrettsaktiviteter osv.

Studentenes psykiske helstjeneste

Parkveien 1 (Studentsenteret)

Telefon: 55 54 51 45

Studier med støtte

Parkveien 1 ( Studentsenteret)

Telefon: 55 54 51 93/ 55 54 51 62

Studentprestene

Parkveien 1 (Studentsenteret)

Telefon 55 58 94 45/ 55 58 47 14