Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Møt oss!

Møt oss på skulebesøk

Møt UiB i ditt eige klasserom! I januar og februar reiser vi på besøk til tredjeklassar ved meir enn 170 vidaregåande skular i Noreg. Snakk med rådgivaren din for å få vite meir om skulebesøket og når vi kjem til din skole.

Main content

I januar og februar reiser studentar frå Universitetet i Bergen rundt om i landet og fortel om studietilbod, studentliv, studentvelferd, opptakskrav, Bergen som studieby, bustad og høgare utdanning generelt. Studentrepresentantane har vore gjennom solid opplæring før dei reiser ut, slik at dei har oversikt, og kan svare på spørsmål om heile studietilbodet ved UiB.

Vinteren 2020 kjem studentar frå Universitetet i Bergen på besøk til videregåande skolar i følgande fylke:

 • Vestland
 • Møre og Romsdal
 • Oslo
 • Buskerud
 • Akershus
 • Vestfold
 • Østfold
 • Agder
 • Telemark
 • Innlandet
 • Rogaland
 • Trøndelag
 • Nordland
 • Troms
 • Finnmark