Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Musikkarvprosjektet

Geirr Tveitt- Pilotprosjekt 2014

I samarbeid med det nasjonale Musikkarvprosjektet vil Universitetet i Bergen forsøke å få i gang et større prosjekt rundt komponisten Geirr Tveitt (1908–1981). Internt ved UiB er dette et samarbeid mellom Griegakademiet - Institutt for musikk, Arne Bjørndals Samling og Senter for Griegforskning.

Et sort hvitt bilde av komponisten Geirr Tveitt som sitter ved sitt flygel.

Main content

Geirr Tveitt var en av de store komponistene på 1900-tallet For mer informasjon, se Norsk Biografisk leksikon, Geirr Tveitt). Han komponerte store konserter og symfoniske verker, balletter og operaer. Men han skrev også vare små sanger og viser som er blitt folkeeie, og han samlet folkemusikk fra Hardanger.

Tveitt har som person og komponist svært mange sider. Vi vil i Musikkarvprosjektet la de menneskelige og biografiske aspektene være noe i bakgrunnen og legge mest vekt på kildesituasjonen, noteutgavene, se på enkelte sider av Tveitts komposisjonsteknikk, samt vurdere hvordan vi skal forsterke og kanskje utvide utøvertradisjonene for Tveitts musikk i de mange ulike genre han skrev. På sikt håper vi også at noen kan gjøre en studie av hans nedtegnelser av lokal musikk.

Om prosjektet

Det har aldri vært laget en fullstendig verkoversikt for Tveitts musikk. Det gjøres nå av prosjektets Audun Sannes Jonassen, PhD-stipendiat ved Senter for Griegforskning. Dette er en krevende oppgave. Tveitts kreativitet drev ham til stadig å lage varianter av sine verker, også av verker som var trykt og utgitt. Kopier av manuskriptene ble også gitt bort og spredd hos ulike musikere, arkiver og samlinger. En større brann på gården hans i Hardanger ødela mange verdifulle partiturer. Noen av disse har latt seg rekonstruere gjennom stemmesett og opptak fra radio.

Men mye gjenstår å finne fram – og i tillegg å vurdere og redigere de ulike kildene for å få fullverdig musikk. Dette er et tidkrevende spesialistarbeid. Det er en del arbeid som også må gjøres også med hensyn til rettigheter før musikken kan bli tilgjengelig, men dette skal drøftes med forlagene og familien.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen består av Audun S. Jonassen, Einar Røttingen, Frode Thorsen og Arvid O. Vollsnes, og de har følgende å si om gruppens arbeid fremover:

Vi er bedt om å fungere som en midlertidig arbeidsgruppe for å starte prosjektet, som senere vil vokse seg større og større. Tror vi.

I første omgang vil vi gjerne samle oversikter over kilder (med gode beskrivelser etc.), noter og innspillinger for å få et komplett bilde av Tveitts musikk. Ut fra dette vil vi gjøre en pilotstudie med drøftinger som kan munne ut i en større søknad til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder om en treårig støtte til prosjektet. I prosjektet skal kompetansen både på Tveitt og hans musikk samles for å videreutvikle våre kunnskaper og samtidig se til at Tveitts verker kan få de beste oppførings- og innspillingsmulighetene – ikke bare for å bevare, men fortsatt å ha en tradisjon som lever og kan utvikle seg i en moderne tid med nye teknologiske muligheter.

Vi inviterte til en idédugnad i Bergen fredag 13. september 2013, hvor vi hadde noen innledende foredrag samt en debatt for å sondere litt hva som finnes av materiale og ressurser, og finne ut litt hvordan veien videre bør gå.
Referat fra dette møtet ligger som vedlegg i margen til høyre.

Vi har kontakt med en bred gruppe utøvere, samlere og forskere vi skal samarbeide med fremover. Vi holder kontakt med disse via et nyhetsbrev, som vi sender ut med ujevne mellomrom.  Vi skal også bygge ut disse nettsidene slik at vi kan få meningsutvekslinger og gjensidige informasjonsutvekslinger.

Prosjektledelse

Audun S. Jonassen
stipendiat, Senter for Griegforskning, UiB

Einar Røttingen
professor, Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB

Frode Thorsen
instituttleder, Griegakademiet - Insitutt for musikk, UiB

Arvid O. Vollsnes
professor, Senter for Griegforskning, UiB