Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Rosefest

Fredag den 13. desember hadde vi rosefest for 6 av våre masterstudenter som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.

Mange møtte opp på fredag for å feire at 6 av våre studenter hadde levert masteroppgave denne høsten. Undervisningsleder Kjetil Børhaug overrakte roser, slips/sjal og universitetspin til studentene.

Etter selve roseseremonien fortsatte feiringen med god mat og drikke på instituttet. Vi hadde også egen quizmaster som sørget for god underholdning!

Alt i alt hadde vi en fin feiring av masterstudentene våre. Instituttet gratulerer så mye, og ønsker dere alle lykke til videre!

 

  • Trude Kvam Ulleland (veiledet av Per Lægreid og Anne Lise Fimreite): "The Cluster Approach for Organizing Emergency Response: A Case Study of Myanmar and Haiti (2008)".
  • Robert Kjærgård (veiledet av Per Lægreid og Kristin Reichborn-Kjennerud): "Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene NAV og sykehus".
  • Asta Midttun (veiledet av Tor Halvorsen og Atle Nyhagen): "Vindkraft og miljøhensyn. En diskursanalyse av miljøhensyn i konsesjonsprosessen for vindkraftverk i Norge".
  • Silje Christine Røgenes (veiledet av Harald Sætren og Per Lægreid): "Virus til besvær? Casestudie av Danmarks og Sveriges valg av vaksinasjonsstrategi under svineinfluensapandemien i 2009".
  • Teresie Schafranek Solum Hommersand (veiledet av Jan Froestad og Laura Drivdal): "The Case of the Darling Wind Farm".
  • Sylvia Keala Duerr (veiledet av Thor Øivind Jensen): "Leadership in World of Warcraft. A Comparative Study of Leadership Styles in three Guilds".