Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Artikkel i Fontene Forskning 02/13

Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner

"Å se organisasasjonen NAV fra brukerens perspektiv gir innsikt i hva som står på spill i velferdsstaten når bakkebyråkratiet blir mer byråkratisk", skriver Professor Liv Syltevik og forsker Kjetil Lundberg i denne artikkelen.

Photo:
e24.no

Main content

Artikkelen tar for seg hvordan Nav ble erfart av brukere i reformperioden og hvilke overordnede institusjonelle trekk dette viser til. For brukerne er NAV en kompleks, spesialisert og byråkratisk organisasjon. Skal en få gjennomslag kreves det flere typer kompetanse og relasjonene som etableres er ustabile.

Artikkelen er publisert i Fontene Forskning som er er tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO). Les hele artikkelen i Fontene Forskning 02/13 her.