Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Pressemelding

Rekordhøyt antall studietilbud fra UiB

UiB tilbyr studieplass til 6449 søkere ved årets hovedopptak til høyere utdanning. Dette er en økning på 12 prosent i forhold til fjorårets opptak, og det høyeste antallet tilbud sendt ut fra UiB siden midten av 90-tallet. Det viser tall som Samordna opptak la fram i dag.

Main content

Økningen i antallet studietilbud skyldes blant annet de 225 ekstra studieplassene UiB fikk tildelt i revidert nasjonalbudsjett.

Krisetiltak gir flere realfagstilbud
Universitetet i Bergen foreslo for Kunnskapsdepartementet allerede i mars å satse ekstra på realfagene ved årets opptak. Flere studieplasser som et krisetiltak og en betydelig økning i kvalifiserte søkere til realfagene, gjør at UiB nå har sendt ut tilbud til 858 søkere, noe som er 160 flere tilbud enn i 2008.

– En økt satsning på realfagene har vært bevisst politikk for UiB over flere år. Men årets opptrapping i antall studietilbud ville ikke vært mulig uten regjeringens krisepakke også for utdanning. Det er derfor svært gledelig ar vi i år får gjennomført et slikt stort løft og kan tilby studieplass til 23 prosent flere søkere til realfag, sier viserektor for utdanning ved UiB Berit Rokne.

Svært godt opptak på humanistiske fag

De humanistiske fagene ved UiB opplevde også økt søkning i år, og her tilbys det plass til 20 prosent flere søkere enn i fjor, og hele 1930 søkere får tilbud i år. Den økte interessen for humanistiske fag gjør at det blir sterk konkurranse om plassene innenfor enkelte fagområder. Dette gjelder i år særlig for engelsk og religionsvitenskap.

Mange vil bli samfunnsvitere
Universitetet i Bergen har også fått flere studieplasser for dem som ønsker å bli samfunnsvitere. På tross av flere studieplasser gir den høye søkningen til de samfunnsvitenskaplige fagene likevel konkurranse om plassene på alle programmer. Vanskeligst er det å slippe gjennom nåløyet på journalistikk, film- og tv-produksjon og samfunnsøkonomi.

Tøffest å komme inn på medisin

Hardest konkurranse er det i år, som tidligere, på medisinstudiet. Andre områder der det er sterk konkurranse er fagfeltet human ernæring hvor opptakstallet også er økt sammenlignet med i fjor. Det er ellers stor interesse for psykologistudier ved UiB, og særlig for arbeids- og organisasjonspsykologi er det stor interesse og høyt inntakskrav.

En omlegging av opptaksreglementet gjør det ellers vanskelig å sammenligne årets opptaksgrense med fjorårets.

Kontaktperson
Viserektor for utdanning Berit Rokne, mobil 480 14 162

For mer informasjon
Fungerende utdanningsdirektør, Marianne Huse, tlf. 55 58 87 91, mobil 997 35 740

Lenker:
Samordna opptak - informasjon om tall og poenggrenser for UiB og landet for øvrig
Informasjon for nye studenter ved UiB