Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sommeren 2013: Aktuelle forskere

Trenger du en ekspert på finanskrise, brunsnegler eller frivillig arbeid i sommer?

Main content

Stortingsvalget 2013
Se egen liste over aktuelle forskere.

 

Finanskrise i Europa
Kjell Erik Lommerud
, professor
Tlf. 55 58 92 09 / 958 01 901, e-post Kjell-Erik.Lommerud@econ.uib.no

Linda Sangolt, førsteamanuensis
Tlf. 481 57 098, e-post Linda.Sangolt@aorg.uib.no

Syria - Egypt - Midtøsten - Vest-Afrika - Islam
Knut S. Vikør, professor
Tlf. 55 58 27 11 / 911 72 906, e-post Knut.Vikor@ahkr.uib.no

Turisme og reisevaner
Svein Larsen, instituttleder
Tlf. 55 58 86 28, e-post Svein.Larsen@psysp.uib.no

Avhengighet (rusmidler, sosiale medier, trening, shopping, arbeid m.m.)
Cecilie Schou Andreassen, postdoktor/klinisk psykologspesialist
Tlf. 480 41 699, e-post Cecilie.Andreassen@psych.uib.no

Frivillige organisasjoner
Kristin Strømsnes, professor
Tlf. 55 58 31 14 / 901 18 906, e-post Kristin.Stromsnes@uni.no

Planter og hagestell
Per Harald Salvesen, førsteamanuensis
Tlf. 55 58 72 61 / 920 11 177, e-post Per.Salvesen@um.uib.no

Brunsnegler
Bjørn Arild Hatteland
, postdoktor
Tlf. 55 58 22 19 / 976 99 640, e-post Bjorn.Hatteland@mnfa.uib.no

Studier og utdanningsvalg
Arild Raaheim
, professor
Tlf. 55 58 25 55 / 416 49 272, e-post Arild.Raaheim@iuh.uib.no

Opptak til høyere utdanning
Samordna opptak legger frem tall og fakta om årets hovedopptak til høyere utdanning den 19. juli: info.samordnaopptak.no

Spørsmål om opptaket ved UiB
Anne Marit S. Pettersen, Studieadministrativ avdeling
Tlf. 55 58 98 60 / 451 40 310, e-post Anne.Pettersen@adm.uib.no